Samahang Kapatiran ng May Kapansanan para sa Hanapbuhay Inc.

 

Samahang Kapatiran ng May Kapansanan para sa Hanapbuhay Inc. is owned and managed by Mr. Arthur Quiroz.

PRODUCT LINE:    

Religious Articles

CONTACT INFO:

  • Business Name                        :     Samahang Kapatiran ng May Kapansanan Inc.
  • Business Owner’s Name              :    Mr. Arthur Quiros
  • Business Complete Address       :      Stall # 31 Lacson Underpass, Quiapo, Manila
  • Cellphone Number                        :  ( 02) 381-6367 or 09195671684